Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Jags Silkeborg

Hos Jags-Silkeborg anvender vi dine personoplysninger til at varetage forskellige overordnede forhold, herunder:

– køb, salg eller leasing af biler
– servicering og værkstedsydelser
– overholdelse af gældende lovgivning, administration af kundeaftaler, krav om statistik og forretningsudvikling.

Jags- Silkeborg indsamler personoplysninger hos dig samt via offentligt tilgængelige kilder, herunder Motorregistret og CPR-registret.

Vi behandler i den forbindelse bl.a.

– Navn på ejer eller bruger af bil
– E-mailadresse & telefonnummer
– Købshistorik hos Jags-Silkeborg
– Oplysninger om din bil, herunder model og stamdata
– Information om forsikring af bilen
– Informationer om serviceeftersyn og lovmæssige syn
– Finansieringsinformation

Vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger til brug for ovenstående er bl.a.:

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b og c

Ovennævnte personoplysninger indsamler vi dels direkte fra dig, dels fra dine IT-enheder som smartphone, tablet og computer og dels fra de transaktioner, du gennemfører hos Jags-Silkeborg, fra forsikringsselskaber samt fra finansieringsinstitutter. I sidstnævnte tilfælde kan det ske med henvisning til et samtykke, du har afgivet over for sådanne forsikrings- og finansieringsselskaber.

Indsamling og behandling af personoplysninger er obligatorisk i forbindelse med køb og salg af biler, indgåelse af leasingaftaler samt service og værkstedsbesøg. Hvis personoplysningerne ikke afgives, vil det ikke være muligt at indgå eller gennemføre aftaler eller kontrakter.

Vi behandler personoplysninger i henhold til gældende lovgivning og på en transparent måde i forhold til vores kunder. Kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov vil have adgang til personoplysninger, og vores medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt.

I forbindelse med køb/salg af biler samt leasingaftaler overfører vi personoplysninger til forskellige tredjeparter, herunder forsikrings- og finansieringsselskaber. Desuden videregives oplysninger til Motorregistret, SKAT. Personoplysningerne kan anvendes i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring og leasingaftale m.v.

Udlevering af personoplysninger vil ved henvendelse fra relevante offentlige myndigheder blive udleveret i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Jags-Silkeborg
CVR-nr. 31304377
Tindbjergvej 2, Virklund, 8600 Silkeborg
Tlf.: 87 20 64 64
CVR: 13917701
E-mail: [email protected]

Du kan desuden kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på
Hans Jørgen Hansen
Tlf.:87 20 64 64
E-mail: [email protected]

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 36 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at klage over Jags-Silkeborgs behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: [email protected]

Back to top